تست1

Shortcode

تصاویر بند انگشتیمحصولاتقیمتعمل
آموزش آیین نامه تضمین معاملات دولتی
آموزش آیین نامه تضمین معاملات دولتی
95,000 تومان
تفسیر شرایط عمومی پیمان
آموزش و تفسیر شرایط عمومی پیمان | نشریه 4311
120,000 تومان
civil3d
آموزش Civil3d | پروژه راه سازی با نرم افزار2019 AutoCAD Civil 3D
90,000 تومان
اسناد مناقصه
اسناد مناقصه دانلود شده از سایت ستاد ایران
49,000 تومان
صورت وضعیت
فایل اکسل صورت وضعیت کارکرد پروژه خط انتقال آب و راه وباند
39,000 تومان
متره
فایل اکسل صورتجلسات و نقشه های پل های پروژه راهسازی
65,000 تومان
تعدیل
فایلهای اکسل نمونه تعدیل چند پروژه واقعی
29,000 تومان
بتن
فرمهای خام آزمایشگاه مکانیک خاک
20,000 تومان
اسناد مناقصه
نمونه اسناد مناقصات پروژه های مختلف فهرست بهایی و Lump Sum سرجمع (شامل 6 پروژه برآورد شده به طور کامل)
120,000 تومان
دفتر فنی
گنجینه فایلهای دفتر فنی
550,000 تومان