انجمن آکادمی دفترفنی

پاسخ ها رو بیابید سوال کنید و با جامعه ای بزرگ
از سراسر جهان ارتباط برقرار کنید.

  • hassas

    مدیر کل
    1399-10-05 در 14:22

    در صورتیکه قرارداد متمم منعقد شود و پیمانکار موافق ادامه کار طبق قرارداد متمم باشد تضامین قبلی آزاد نخواهد شد چون پروژه و پیمانکار یکی است و فقط قرارداد به دوشکل منعقد شده است ولی در صورت برگزاری مناقصه جدید با قرارداد جدید ضمانت نامه های مربوطه اخذ می شود و ضمانتهای قبلی نیز تا پایان دوره تضمین آزاد نخواهد شد.