انجمن آکادمی دفترفنی

پاسخ ها رو بیابید سوال کنید و با جامعه ای بزرگ
از سراسر جهان ارتباط برقرار کنید.

صفحه اول انجمن ها مباحث مرتبط با اسناد مناقصه الزام یا عدم الزام به استفاده از گواهینامه ایمنی؟ پاسخ به: الزام یا عدم الزام به استفاده از گواهینامه ایمنی؟

  • hassas

    مدیر کل
    1399-06-09 در 21:02

    بر اساس ماده 85 قانون کار «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) … تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است» و بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی مصوب 1389 که بر اساس تبصره 2 ماده 86 قانون کار تصویب شده است «آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها، ضوابط، موازین و مقررات مصوب شورای عالی و آن بخش از مصوبات که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می‌نماید، پس از تصویب نهایی وزیر کار و امور اجتماعی برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی خواهد شد.»بر همین اساس به استناد مواد ١٣، ٨٥ و ٩١ قانون کار، آیین‌نامه «ایمنی امور پیمانکاری» تهیه گردید که در ماده ٣ آن بیان می‌کند، «کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار تأیید شده باشد» داشته باشد و بر اساس ماده 2 «پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند» که بر اساس دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 28/12/1390 گواهینامه‌های 2 ساله‌ای برای اعلام صلاحیت ایمنی شرکت‌ها توسط کمیته‌های تشخیص صلاحیت استانی صادر می‌گردد.ولی وفق مفاد ماده ١٠٦ قانون کار، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به فصل ٤ (حفاظت فنی و بهداشت کار که از ماده ٨٥ شروع می‌شود) با پیشنهاد مشترک وزارت کار و وزارت بهداشت باید به تصویب هیأت وزیران برسد. لازم به ذکر است که آیین‌نامه صدرالذکر در تاریخ ٨٩.٣.٥ فقط مطابق آیین‌نامه داخلی شورای عالی فنی به تصویب وزیر کار رسیده و وفق استعلام به عمل آمده توسط سازمان مدیریت مبنی بر اینکه آیا تصویب‌نامه به تأیید هیأت وزیران رسیده یا خیر؟ وزارت کار تا آبان ٩٥ هیچ پاسخی ارایه نداده است و تأییدیه تصویب آیین‌نامه مذکور در هیأت وزیران ارایه نشده است؛ لذا با توجه به موضوع مذکور و از آنجایی که این موضوع (داشتن گواهینامه ایمنی) صراحتاً در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مرتبط دیده نشده است پس تا تعیین تکلیف مراحل تصویب این آیین‌نامه، عدم رعایت آن نمی‌تواند تشریفات مناقصه را تحت تأثیر قرار دهد ولی از نظر حقوقی و کیفری کارفرمایانی که از پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی استفاده نمایند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار به عنوان عوامل موثر در وقوع حادثه شناخته خواهند شد.