انجمن آکادمی دفترفنی

پاسخ ها رو بیابید سوال کنید و با جامعه ای بزرگ
از سراسر جهان ارتباط برقرار کنید.

 • متمم قرارداد

 • blank

  ostad1

  کاربر
  1399-10-05 در 14:20

  اگر جمع مبلغ ناشی از افزایش مقادیر بیش 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بشود و پیمانکار موافق امضای متمم نباشد و مناقصه جدید برگزار شود و دوباره پیمانکار برنده شود تکلیف قرارداد قبلی و ضمانت نامه ها در پروژه نصفه کاره چیست؟

 • blank

  hassas

  مدیر کل
  1399-10-05 در 14:22

  در صورتیکه قرارداد متمم منعقد شود و پیمانکار موافق ادامه کار طبق قرارداد متمم باشد تضامین قبلی آزاد نخواهد شد چون پروژه و پیمانکار یکی است و فقط قرارداد به دوشکل منعقد شده است ولی در صورت برگزاری مناقصه جدید با قرارداد جدید ضمانت نامه های مربوطه اخذ می شود و ضمانتهای قبلی نیز تا پایان دوره تضمین آزاد نخواهد شد.

در پاسخ به: ostad1
اطلاعات شما:

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته ها ژوئن ۲۰۱۸
اکنون