انجمن آکادمی دفترفنی

پاسخ ها رو بیابید سوال کنید و با جامعه ای بزرگ
از سراسر جهان ارتباط برقرار کنید.

صفحه اول انجمن ها مباحث مرتبط با قوانین و مدیریت پیمان آیا مقدار یک کار یا یک فصل می تواند بیش از 25 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد؟

برچسب خورده: 

 • آیا مقدار یک کار یا یک فصل می تواند بیش از 25 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد؟

 • blank

  ostad1

  کاربر
  1399-10-05 در 14:14

  آیا مقدار یک کار یا یک فصل می تواند بیش از 25 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد؟

 • blank

  hassas

  مدیر کل
  1399-10-05 در 14:16

  مقدار یک کار و فصل میتواند بیشتر از 25% شود تنها در صورتیکه طبق ماده 29 شرایط عمومی پیمان جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از 25% مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

در پاسخ به: ostad1
اطلاعات شما:

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته ها ژوئن ۲۰۱۸
اکنون