چرا مدیرعامل ها به شبکه متنوعی از روابط حرفه‌ای و اجتماعی نیاز دارند؟

blank

رهبران امروزی چیزهای زیادی در مورد اهمیت داشتن شبکه سازی می‌شنوند. به‌عنوان‌مثال، شرکت‌هایی که مدیرعاملانی با شبکه قوی‌تر دارند، می‌توانند ارزان‌تر تأمین مالی شوند و همچنین شرکت‌هایی با هیئت‌مدیره دارای شبکه حرفه‌ای قوی، عملکرد بهتری خواهند داشت. هدف از این مقاله این است که بررسی شود آیا تنوع شبکه‌های حرفه‌ای مدیران عامل ممکن است تأثیری بر شرکت‌هایشان داشته باشد؟

این مطالعه دریافت که مدیرعامل‌هایی که با افراد متفاوتی از منظر جمعیت شناختی و سطوح مهارتی ارتباط داشتند، یعنی شبکه حرفه‌ای متنوعی ایجاد کرده بودند، ارزش بیشتری برای شرکت خلق می‌کنند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که خلق ارزش ناشی از شبکه سازی حرفه‌ای بیشتر بخش نوآوری و ادغام و تملیک را تحت تأثیر قرار داده و موفقیت بیشتری برایشان رقم میزند. همین موضوع نشان می‌دهد که تنوع شبکه‌های اجتماعی مدیران و رهبران یک عنصر کلیدی در چگونگی رشد شرکت‌هایشان به شمار می‌رود.

دانشکده کسب‌وکار هاروارد با استفاده از داده‌های ارائه شده از سوی مرکز عملکرد سازمانی، نمونه‌ای از ۱۲۱۲ مدیرعامل را که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به شرکت‌های اس اند پی ۱۵۰۰ ملحق شده بودند،، مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش شبکه‌های حرفه‌ای مدیرعامل با مستندسازی روابط دانشگاهی، روابط کاری و روابط اجتماعی خود (مانند باشگاه‌ها و مؤسسات خیریه) بررسی شده است و ارتباطاتی در نظر گرفته شدند که در آن مخاطب حداقل مدیر ارشد یا مقامی بالاتر از آن داشته باشد.

در این تحقیق، شش عامل شامل جنسیت، ملیت، درجه‌های علمی، رشته‌ها، تخصص حرفه‌ای و تجربه کار جهانی در قالب شاخصی تحت عنوان تنوع شبکه‌های مدیران مورد محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای ارزیابی تأثیر شبکه سازی مدیران بر عملکرد شرکت‌های محل اشتغال آنان، از نسبت ارزش دارایی به ارزش دفتری دارایی‌ها استفاده شد.

نتایج این تحقیق نشان داد که مدیرعاملان شرکت‌هایی که شبکه حرفه‌ای متنوعی داشتند (بر اساس ۷۵% مطابقت با شاخص‌های گفته شده) نسبت به مدیرعاملان با سطح معمولی تنوع (۵۰ درصد مطابقت) و مدیران با سطح ضعیفی از تنوع (۲۵ درصد مطابقت)، افزایش سرمایه‌ای معادل ۸۱ میلیون دلار برای شرکت در بازار رقم زدند. با توجه به اینکه متوسط سطح افزایش سرمایه مدیرعاملان لیست اس اند پی تقریباً ۵ میلیون دلار بوده است، مدیرعاملانی با شبکه سازی حرفه‌ای قوی، تقریباً شانزده برابر ارزش بازار بیشتری برای شرکت رقم زده‌اند.

نکته دیگر اینکه نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت‌هایی که مدیرعامل جدید آن‌ها دارای شبکه‌های متنوع‌تر نسبت به مدیر سابق بودند، واکنش‌های مثبت و قابل‌توجهی در بازار سهام به صورت کوتاه‌مدت داشتند (بازده سهامداران غیرمعمول یا افزایش مجموع بازده سهام طی چند روز پس از اعلام انتصاب مدیرعامل شرکت). در مقابل، شرکت‌هایی که مدیرعامل جدید آن‌ها دارای شبکه حرفه‌ای کمتر گوناگونی نسبت به مدیرعامل سابق خود بودند، بازده تجمیعی سهام کمتری داشتند.

یک یا دو سال پس‌ازآنکه شبکه مدیرعامل تقویت شده و تنوع بیشتری می‌یابد، ارزش شرکت شروع به رشد می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد افزایش تنوع شبکه حرفه‌ای، موجب بهبود درون‌سازمانی قابل‌توجهی شده و از این منظر هم ارزش‌آفرین است. البته باید توجه داشت که تنها شبکه سازی حرفه‌ای کافی نیست، چیزی که بسیار اهمیت دارد، تنوع افراد حاضر از منظر تحصیلی، شغلی، تخصص، سن، جمعیت شناختی و غیره در شبکه حرفه‌ای مدیران عامل است.

اما چرا شبکه حرفه‌ای و اجتماعی متنوع مدیران عامل، ارزش شرکت را افزایش می‌دهد؟

برای پاسخ به این سؤال باید مکانیسم‌های محرک در شبکه سازی درک شود. یکی از دلایل می‌تواند این باشد که یک شبکه متنوع‌تر، مدیران اجرایی را به مجموعه‌های گوناگونی از دانش دسترسی می‌دهد که می‌تواند به ایده‌های جدید و تمایل برای مواجهه با پروژه‌های نوآورانه منجر شود. به همین دلیل است که شرکت‌هایی با مدیرعاملانی با شبکه قوی، بیشتر تمایل به نوآوری، ثبت اختراع و استفاده از فناوری‌های جدید دارند.

دلیل دوم این است که روابط حرفه‌ای و اجتماعی متنوع، توانایی مدیرعامل را برای شبکه سازی از ارتباطات خارجی و شناسایی فرصت‌های تجاری خوب در سایر صنایع افزایش می‌دهد. در این مورد، انتظار می‌رود مدیرعامل ارتباطات موفقی را برای معاملات متفاوت و متقابل بین‌المللی داشته باشد. پس از بررسی واکنش‌های بازار در زمان ادغام و تملیک، مشخص شد که سطح تنوع شبکه مدیرعامل ارتباط مثبتی با واکنش‌های بازار سهام- به‌خصوص زمانی که این شرکت در صنعت یا کشور متفاوتی قرار بگیرد- دارد. (باید توجه داشت که تنوع شبکه مدیرعامل شرکت زمانی که در صنعت یا کشور خودشان بودند، بر ادغام و تملیک تأثیر چندانی ندارد).

blank

یافته‌های این تحقیق پیامدهای گسترده‌ای دارد. مدیران عامل امروزی، نیاز به دانش وسیعی برای نوآوری و پاسخ به افزایش فشار رقابتی دارند. اگرچه کسب دانش می‌تواند پرهزینه باشد، یافته‌ها نشان می‌دهد که تنوع شبکه‌های حرفه‌ای و اجتماعی مدیرعامل، فرصت‌های رشد بیشتری برای شرکت فراهم می‌کند و این اتفاق از طریق قرارگیری در معرض انواع مختلف اطلاعات و دانش است. این نتایج باید سهامداران را تشویق کند تا در نظر بگیرند که چگونه در شبکه‌های حرفه‌ای و روابط اجتماعی مدیران عالی و اعضای هیئت‌مدیره تنوع ایجاد کنند. این موضوع می‌تواند با توجه به تحول نیروی کار و افزایش رقابت جهانی، موجب افزایش ارزش شرکت شود.

دوم اینکه، افزایش تنوع در محل کار یک مسئله اساسی است. برخی ادعا می‌کنند که شرکت‌ها مجبورند به دلایل اخلاقی اقلیت‌ها را استخدام کنند و قصدشان از این کار، سودآوری نیست، درحالی‌که دیگران معتقدند که شرکت‌ها باید با کارآموزان باتجربه و دارای دانش و زمینه‌های فرهنگی متفاوتی کار کنند، زیرا آن‌ها به شرکت‌ها در بازار جهانی کمک می‌کنند. در واقع تنوع و ناهمگونی شبکه‌های حرفه‌ای و ارتباطات مدیران عامل در بازار کار، دارایی‌های ملموسی هستند که به سودآوری کمک می‌کنند.

درحالی‌که این مقاله ارزش‌های شبکه سازی متنوع و ناهمگن را توجیه می‌کند، این نتیجه به این معنی نیست که مدیران اجرایی باید تنوع شبکه‌های حرفه‌ای خود را بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ساخت و نگهداری انواع مختلف روابط، به حداکثر برسانند. ما نمی‌توانیم پتانسیل ناهنجاری‌ها و تعارضات را نادیده بگیریم. به‌عنوان‌مثال، درگیری‌هایی که به دلیل تنوع در میان گروه‌ها ایجاد می‌شود، ممکن است بر عملکرد تأثیر منفی داشته باشد. یا اینکه مدیران عامل با روابط اجتماعی قوی ممکن است از همکاری با سهامدارانی که پتانسیل منفعت بالا دارند، صرفاً به خاطر رابطه با دیگران خودداری کنند اما در کل تحقیقات نشان می‌دهد که به طور متوسط مزایای شبکه سازی متنوع بیشتر از هزینه آن است.

منبع: hbr

مترجم:مارال مختارزاده

دوره و کتاب های آموزشی مرتبط

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *