نگاهی به ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها در حوزه پیمانکاری

ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها نقشی اساسی در استراتژی سازمان دارند. غالباً، آنچه در وهله نخست از استراتژی سازمان‌ به ناظران بیرونی عرضه می‌شود، ترکیبی از این سه مولفه جهت‌ساز است. ماموریت سازمان بیانگر فلسفه وجودی و روح حاکم بر سازمان است و تداوم حیات آن را توجیه می‌کند. به لحاظ مفهومی، ماموریت سازمان منحصر به محصولات، تکنولوژی، بازارها یا مشتریان نیست و نباید محدود به تعریف سودآوری باشد. در مقابل، چشم‌انداز بیانگر افق مطلوب سازمان است و هدفی را نشان می‌دهد که سازمان با تمام توان خویش درصدد دستیابی بدان است.

وجود چشم‌انداز تصویری منسجم از آینده سازمان فراهم می‌کند که هر دو وجه آرمان‌گرایی و واقع‌نگری را به صورت توامان در بر می‌گیرد. حرکت در راستای ماموریت سازمان و در مسیر تحقق چشم‌انداز نیازمند التزام به ارزش‌های سازمانی به عنوان اصول راهنمای رفتاری است. ارزش‌ها دربرگیرنده استانداردهای اخلاقی و هنجاری سازمان هستند و اغلب ریشه در فرهنگ یا هنجارهای مطلوب بنیان‌گذاران سازمان دارند. ترکیب این سه جزء مفهوم ارکان جهت‌ساز را شکل می‌دهد که بخش مهمی از هویت سازمان را ساخته و جهت‌گیری و پیوستگی استراتژیک را در سازمان جاری می‌سازد.

گزارش ENR از شرکت‌های برتر پیمانکاری و مقایسه نسبی آنها یکی از مهمترین گزارش‌هایی است که در حوزه کسب‌وکار پیمانکاری و مدیریت پروژه در هر سال منتشر می‌شود و اطلاعات آماری ارزشمندی از وضعیت ۲۵۰ شرکت برتر پیمانکاری در سطح بین‌الملل در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. مروری بر ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های تعدادی از برترین شرکت‌های این گزارش می‌تواند بینش ارزشمندی از نحوه تعریف ارکان جهت‌ساز و اولویت‌های استراتژیک در عرصه جهانی در اختیار مدیران و تصمیم‌گیرندگان شرکت‌های پیمانکاری داخلی قرار دهد. فایل پیوستی این یادداشت، نگاهی به ماموریت، چشم‌انداز و ارزش در چند شرکت برتر حوزه پیمانکاری در نقاط مختلف دنیا دارد و می‌تواند سرآغازی برای ایده‌گیری مدیران شرکت‌های پیمانکاری کشور به منظور تعیین ارکان جهت‌ساز و اولویت‌های استراتژیک در زمان حاضر باشد.

می‌توانید فایل پیوستی را از طریق این لینک دریافت کنید.

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *