مدیریت شرکت‌های هولدینگ دارای چه پیچیدگی‌هایی است؟

هلدینگ‌ یا شرکت سرپرست برگرفته از واژه انگلیسی “Parent Corporate“، شرکت‌ بزرگی است که در رأس شرکت‌های زیرمجموعه قرار گرفته و آن‌ها را پوشش می‌دهد. درواقع هلدینگ با دارا بودن بیشترین سهام، وظیفه مدیریت و کنترل شرکت‌های تابعه را بر عهده دارد. بنابراین هلدینگ‌ها ارائه‌دهنده محصول یا خدمتی نبوده بلکه سازمان‌های بزرگ مالی هستند که سهام شرکت‌های دیگر را در اختیار دارند. از این رو مدیریت چنین شرکتی سخت و دشوار است. زیرا تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیر علاوه بر تأثیر بر شرکت‌های تابعه، اثر مستقیمی بر خود هلدینگ و آینده آن خواهد داشت.

گاه مدیران برای تثبیت صندلی مدیریت و اعمال نفوذ بیشتر اقدام به خرید سهام شرکت‌های دیگر می‌کنند. از این رو نسبتی درحدود ۱۶ تا ۵۰ درصد شرکت‌ها در اختیار مدیران هلدینگ است و یک مدیر موفق هلدینگ نیاز به دانش و آگاهی فراوانی نسبت به کسب‌وکار شرکت‌های تابعه دارد.

به منظور آگاهی از دشواری‌های و پیچیدگی‌های مدیریت هلدینگ‌ها، در ابتدا باید دانست اهداف چنین شرکتی چیست تا پی برد یک مدیر برای رسیدن به این اهداف با چه چالش‌هایی روبه‌رو است.

 اهداف هلدینگ‌ها

به طور کلی، هدف از راه‌اندازی هلدینگ‌ها مدیریت و سرپرستی شرکت‌های تابعه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی صاحبان سهام است. هلدینگ‌ها با تکمیل سبد کسب‌وکارها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان از طرفی میزان ریسک را کاهش می‌دهند و از طرفی دیگر هم‌افزایی ایجاد می‌کنند. طبق نظر آنسف که یکی مشهورترین چهره‌های مدیریت استراتژیک دنیا محسوب می‌شود، ۴ نوع هم‌افزایی زیر وجود دارد:

blank

۱. هم‌افزایی فروش

۲. هم‌افزایی عملیاتی

۳. هم‌افزایی سرمایه‌گذاری

۴. هم‌افزایی مدیریتی

بنابراین مدیران هلدینگ باید با استفاده از استراتژی‌های مدیریتی، پورتفوی (سبد دارایی‌ها) خود را ارزیابی و تحلیل کرده تا بتوانند شرکت‌های تابعه را به‌گونه‌ای هدایت و رهبری کنند تا به این هم‌افزایی‌ها دست یابند.

 وظایف کلی مدیر هلدینگ

با توجه به مباحث طرح‌شده، مدیران هلدینگ‌ها باید توانایی‌ها و مهارت‌هایی مانند موارد زیر را داشته باشد تا بتوانند به صورت کارآمد و صحیح هلدینگ و شرکت‌های تابعه آن را اداره کند.

۱. برنامه‌ریزی پورتفوی (سبد دارایی)

۲. تنظیم سیاست‌های سرمایه‌گذاری

۳. طراحی استراتژی مدیریت و سیاست سرپرستی

۴. طراحی ساختار هلدینگ و سازماندهی روابط هلدینگ با شرکت‌های زیرمجموعه

۵. مدیریت تنوع‌بخشی

بر اساس این وظایف می‌توان نتیجه گرفت که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چالش پیشروی مدیران هلدینگ‌ها از جنس استراتژی است. از این رو در ادامه پیچیدگی‌های مدیریتی هلدینگ‌ها با تمرکز بر مفهوم استراتژی مورد توجه قرار می‌گیرد.

هلدینگ

 انواع استراتژی مدیریت در حوزه هلدینگ‌ها

اشاره شد که مدیر یک شرکت هلدینگ باید دارای استراتژی مشخصی باشد تا بر اساس آن به تجزیه و تحلیل پورتفوی (سبد دارائی) پرداخته و اقدام به حذف کسب‌وکارهایی که سبب کاهش ارزش سهام می‌شوند و در مقابل ارتقا یا افزودن کسب‌وکار‌های ارزش زا نمایند تا بتوانند هلدینگ را به مقاصد خود برساند.

هلدینگ

بر این اساس سه تصمیم استراتژیک در قالب استراتژی سطح هلدینگ (Corporate Strategy) اهمیت پیدا می‌کند:

۱. استراتژی پورتفولیو یا سبد کسب‌وکارها (Portfolio Strategy)

۲. استراتژی سرپرستی (Parenting Strategy)

۳. استراتژی هدایتی یا جهت‌گیری عمومی شرکت (Directional Strategies)

در واقع تصمیماتی که در استراتژی پورتفولیو و استراتژی سرپرستی اتخاذ می‌شود، مسیر و جهت‌دهی استراتژی هدایتی را نشان داده و عموماً هلدینگ‌ها یکی از سه جهت‌گیری استراتژیک زیر را درباره شرکت‌های زیرمجموعه در پیش می‌گیرند.

انواع استراتژی‌های هدایتی

– استراتژی‌های رشد (Growth Strategies)

– استراتــــژی‌های تثبیتـــی (Stability Strategies)

– استراتژی‌های انقباضی (Retrenchment Strategies)

انواع فرآیندهای استراتژیک در هلدینگ‌ها

هلدینگ مجموعه‌ای از شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی است که گاه در حوزه‌ها و زنجیره ارزش‌های متفاوتی به فعالیت می‌پردازند. بنابراین برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت آن‌ها در جهت تحقق اهداف هلدینگ از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های فراوانی برخوردار است. هدف از ایجاد هلدینگ ایجاد هم‌افزایی و ارزش زایی است و بنابراین لازم است فعالیت‌ها در راستای ارزش‌افزایی باشند، در غیر این صورت هر یک شرکت‌های تابعه بدون وجود هلدینگ و به طور مستقل نیز قادر به فعالیت هستند. از این رو طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای استراتژیک یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مدیریت هلدینگ‌ها محسوب می‌شود.

بر این اساس مدیران هلدینگ باید در حوزه‌های زیر به طراحی و تدوین فرآیند‌های استراتژیکی بپردازند:

4. مشتریان

– استراتژی بازار

– مدیریت ارتباط با مشتریان

– روابط عمومی

– جذب و حفظ مشتریان

– سیاست توسعه و رشد بازار

3. خدمات متمرکز ستاد

– مشاوره‌های حقوقی

– مدیریت اداری و منابع انسانی

– برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی

– تحقیق و توسعه متمرکز

– مدیریت منابع

– سایر کارکردهای متمرکز ستاد

2. مالی و سرمایه‌گذاری

– مدیریت سرمایه‌گذاری

– تامین مالی

– نظارت گردش وجوه نقد

– استراتژی پوشش ریسک

– مدیریت دارایی و سبد سهام

۱. سبد کسب‌وکار

– الگوبرداری

– تقویت همکاری در زنجیره تأمین

– فروش مشترک

– مدیریت دانش، مدیریت برند

– مدیریت ادغام

– مدیریت ارتباطات

هلدینگ

مدیریت منابع انسانی در هلدینگ‌

مدیریت منابع انسانی یکی دیگر از پیچیدگی‌های مدیریتی هلدینگ‌ها است که بسیار مهم و حیاتی نیز به شمار می‌آید‌. امروزه در بیشتر مدل‌های معماری سازمانی و طراحی ساختار، مدیریت منابع انسانی در کنار سایر زیرسیستم‌های مدیریتی قرار گرفته است. از این رو مدیران هلدینگ علاوه بر مدیریت منابع مالی و دارائی‌ها خود و شرکت‌های زیرمجموعه، باید منابع انسانی را نیز کنترل کرده و برای آن برنامه‌ریزی نمایند. به ویژه آنکه مسائلی از قبیل گردش و انتقال کارکنان در شرکت‌های تابعه، پرورش مدیران، سیاست‌های یکپارچه منابع انسانی و استراتژی‌هایی که برای انتخاب، آموزش و نگهداشت کارکنان در هلدینگ‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار است.

در مدیریت منابع انسانی مدرن، مدیر هلدینگ باید با برنامه‌ریزی برای منابع، طراحی ساختار و فرآیندهای منابع انسانی، استخدام، طراحی و تجزیه و تحلیل، آموزش و توسعه و ارزیابی عملکرد  بسیاری موارد دیگر منابع انسانی را کنترل و مدیریت نماید و این امر نیازمند سیاستی منسجم و یکپارچه است.

حدود اختیارات منابع انسانی در هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه یکی از مسائل اساسی در مدیریت هلدینگ‌ها است. زیرا با اینکه شرکت‌های تابعه هر کدام مستقل هستند و دارای مدیرانی هستند که منابع انسانی را کنترل می‌کنند، جزئی از مجموعه‌ای بزرگ‌تری هستند باید فعالیت‌ها و تصمیمات آن‌ها در این حوزه با هلدینگ هم‌راستا و هماهنگ باشد.

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *