صورت وضعیت

صورت وضعیت، Construction Checklists

صورت وضعیت، Construction Checklists

صورت وضعیت گزارش ریز مقادیر انجام عملیات و مالی کردن آن به طور کامل به نام درخواست مالی دریافت وجه در قالب موضوع پیمان از بابت عملیات انجام شده و قیمت‌های توافق شده است. به عبارت دیگر صورت یا لیستی از وضعیت پروژه و مجموعه خدمات انجام‌شده، مصالح و مواد تهیه شده، حمل این مواد و مصالح، هزینه ساخت و ترکیب مواد و غیره است.

انواع صورت وضعیت:

۱- برآورد: برآورد، در واقع تخمینی از حجم کلی برآورد ریالی کل پروژه توسط پیمانکار است که می‌تواند در زمان انجام پروژه، در صورت قبول وی به عنوان مجری کار توسط کارفرما، از سوی پیمانکار به واحد پیمان و رسیدگی ارسال شود.

۲- صورت وضعیت تحویل موقت کار: هر پیمانکار در تقسیم‌بندی مالی پروژه خود در مدت زمان انجام قرارداد مختار است. بدین معنی که پیمانکار می‌تواند تمام پروژه را با استفاده از سرمایه شخصی خود انجام داده و سپس صورت وضعیت فعالیت‌های انجام شده را به کارفرما تحویل دهد و یا این صرف هزینه را به بخش‌های کوچکتری که بر اساس شناخت او از بازار و مصلحت‌اندیشی اقتصادی و یا توان مالی پیمانکار تعیین می‌شود، تقسیم کند. در صورتی که پیمانکار این تقسیم‌بندی را به درستی انجام دهد و مطالبات مالی خود را طی چند صورت وضعیت مطالبه کند، هر صورت وضعیت به عنوان یک صورت وضعیت تحویل موقت نامگذاری می‌شود.

توصیه‌ای که در این واحد به پیمانکاران می‌شود ارائه مبالغ کمتر در تعداد بیشتری صورت وضعیت است، چرا که در صورت وضعیت‌های پرآیتم و با مبالغ بالا احتمال خط خوردن برخی آیتم‌ها بیشتر از صورت وضعیت‌های کم‌آیتم‌تر است.

۳- صورت وضعیت‌های تحویل قطعی: هرگاه پیمانکار، آخرین صورت وضعیت خود را به منظور دریافت تمامی مطالباتش و برای تسویه حساب قرارداد و برچیدن کارگاه خود به کارفرما تحویل دهد، این صورت وضعیت به عنوان تحویل قطعی قلمداد خواهد شد.

پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بدون منظور کردن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم کند. مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی کرده و ظرف مدت ۳ ماه برای تصویب کارفرما ارسال می‌کند.

آفیس فنی

دفتر فنی

خرید و فروش دست دوم

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *