مسئول دفتر فنی

شرح وظایف مسئول دفتر فنی

شرکت : کد مدرک:
عنوان شغلی: مسئول دفترفنی صحفه 1 از 2
جایگاه سازمانی: مدیر شماره بازنگری: 0 تاریخ بازنگری:
شرایط احراز
تحصیلات لیسانس  

توضیحات: هر 1.5 سال تجربه کاری مرتبط برابر یک سال تحصیلات دانشگاهی می باشد.

تجربه مفید 10سال
 

توانائیها، قابلیتها و مهارتهای مورده نیاز

1-آشنایی کامل با مدلها و فنون جدید مدیریت
2-آشنائی با استانداردهای مدیریت کیفیت
3-تسلط به زبان انگلیسی
4-تسلط با تکنیکهای مدیریت و برنامه ریزی
5-تسلط به کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط با مدیریت
6-تسلط کامل با نقشه کشی و نقشه خوانی
7-تسلط به استانداردهای رشته مربوط
8-تسلط به نرم افزارهای مدیریت پروژه
9-تسلط به نرم افزارهای فنی مربوطه

 

 

شرح وظایف عمومی
1 نظارت بر امور فنی و مهندسی
2 تائید نقشه ها و مدارک فنی
3 نظارت بر رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و دستورالعملهای اداری و انضباطی
4 همکاری نزدیک با واحد سیستمهای شرکت
5 رعایت آئین نامه های اداری و انضباتی شرکت
6 نگهداری و به کارگیری کلیه مستنداتمرتبط سیستم کیفیت با اخرین شماره بازنگری
7 تامین نیازهای اموزشی واحد و ارائه دوره ای نیازهای شناخته شده با مسئول اموزشی
8 تعهد به خط مشی سازمان
9

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف جاری
1 نظارت بر عملکرد پرسنل واحد مهندسی
2 کنترل بازدهی خدمات ارائه شده از نظر پارامترهای فنی
3 ارزیابی کارایی و اثر بخشی عملکرد واحد های تابعه در شرکت
4 همکاری با واحد پروژه ها در خصوص مسائل فنی پروژه های شرکت
5 همکاری با واحد بازرگانی در خصوص حضور در مناقصات
6 نظارت بر عملکرد فنی شرکت
7 نظارت بر آرشیو بندی مدارک فنی پروژه های شرکت
8 بازاریابی و جذب پروژه های عمرانی متناسب با توانمندیهای شرکت
9 تنظیم قرار داد و بررسیهای کارشناسی با توجه به منابع شرکت و توجیه اقتصادی قراردادها با هماهنگی و همکاری مدیریت امور پروژه ها،بخش حقوقی شرکت و معاونت پشتیبانی
10 ارائه روش های علمی امکان سنجی پروژه ها و براورد هزینه ها، زمان، مواد و مصالح و تجهیزات مورد نیاز
11 کنترل فعالیت های اجراییپروژه ها بر اساس برنامه زمانبندی و تطبیق فعالیت ها با مفاد قرارداد و ضوابط اجرایی و ارائه گزارشات دوره ای به مدیر عامل.
12 بررسی و کنترل نقشه های اجرایی، ریز مقادیر کار و کیله اسناد مربوط به مناقصات
13 کنترل صورت وضعیت ها ، محاسبات تعدیل و مابه التفاوت مصالح به منظور صحه گذاری عملیات
14 برنامه ریزی، تهیه بانک های اطلاعاتی در زمینه نشریات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و مرتبط با پروژه های عمرانی
15 انجام مطالعات امکان سنجی اجرای پروژه های عمرانی
16 ارتباط مستمر با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور بروز رسانی اطلاعات موجود
17 تهیه آرشیو پویا از کلیه اطلاعات فنی اعم از بخشنامه ها، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نشریات فنی و …
18 نظارت کمی و کیفی بر فعالیت های اجرایی پروژه ها
19 حضور موئثر مفید و فعال در جلسات داخلی حسب مورد
20 تهیه و تدوین اهداف واحد سازمانی و فعالیت های لازم برای رسیدن به هدف به همراه تعیین بوجه فعالیتهای اجرایی بصورت
21 تهیه گزارشات دوره ای از نحوه انجام فعالیتها و ارائه به مافوق سازمانی
22 سازماندهی، هدایت، کنترل و نظارت بر عملکرد احدها و پرسنل تحت پوشش
23 ارائه برنامه های لازم در زمینه بالا بردن سطح آگاهی پرسنل و ارتقائ سطح کیفی آنان
24 همکاری با مافوق سازمانی در امور سیستم مدیریت کیفیت
25 همکاری با ممیزان داخلی در سازمان
26 انجام کلیه امور محوله از مافوق یا مدیریت
27 سرپرست اکیپ نقشه برداری

 

شرح وظایف ادواری
1 همکاری در انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
2 حضور در جلسات بازنگری مدیریت
3 همکاری در تیمهای پروژه های بهبود مستمر
4

 

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *