سوگندنامه

سوگندنامه مهندسی

متن سوگندنامه مهندسی : من،  ……………….، با آگاهی کامل از نقش و تأثیر مهندسی در سازندگی و توسعه پایدار جهان، رفاه و آسایش انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی های زیست محیطی و تأمین شادی پایدار و درازمدت خود و دیگران، اینک که به عنوان مهندس خدمت خود را آغازمی کنم به پروردگار جهان و انسان سوگند یاد می کنم که:

1- همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه ای و اجتماعی خود بدین سوگند وفادار باشم.

 2- به انسان، به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بیندیشم، صدیق و واقع بین بوده و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزم.

 3- دانش مهندسی و تجربه حرفه ای خود را که میراث مشترک بشری است مغتنم دانسته و کوشش کنم تا آن را به روز نگه داشته در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بشری بیفزایم.

4-ایران زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده ام، کوشش خواهم کرد که دین خود را به سرزمینم، مردمانم، نیاکانم و آیندگان ادا کنم.

5-در طول زندگی حرفه ای خود تلاش نمایم تا نقش مؤثری در توسعه پایدار کشورم داشته باشم.

6-در حد توان به دانشگاه که مربی علمی و فنی من است و به کسانی که پس از من در این مکان مقدس بالنده خواهند شد خدمت نمایم.

7- سرمایه های هستی چون ماده، انرژی، محیط زیست و نیروی کار را سرمایه های تمام بشر دانسته، در حفظ، کاربرد درست و بهسازی آنها کوشش نمایم.

8- در تمام فعالیت های مهندسی خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمل، حفظ منافع اجتماع و حقوق دیگران را مراعات نمایم و سلامت، ایمنی و آینده انسان ها را مد نظر داشته نسبت به آنان مهربان، دلسوز و متعهد باشم و همواره سود خویش را در منافع عام جستجو کنم،  رشوه خواری و سایر رذائل اخلاقی را طرد نموده و برای زحمات خود ارزش مادی یی در حد معقول و متعارف طلب کنم

9- در تمام کوشش های مهندسی خود از دانش روز و آخرین یافته های علمی و فنی آگاه شوم و آن­ها را با ابتکار، خلاقیت و نوآوری در طراحی، برنامه ریزی و اجرا به کار بندم.

10- در تمام کوشش های مهندسی خود استانداردهای حرفه ای را مراعات نموده و تنها در حیطه دانش و توانایی خود کار قبول کنم و تنها مدارکی را امضاء نمایم که به آنها احاطه فنی کامل دارم. در مواردی که منع قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به صورت رایگان منتشر نموده و در اختیار دیگران قرار دهم.

11- در انجام وظایف حرفه ای محوله، فردی متعهد، مسئولیت پذیر، مشارکت پذیر و رازدار باشم.

12-  محیطی پر از محبت و صفا و عشق و علاقه به خدمتگزاری بی ریا به مردم و وطنم را بوجود آورم و همکاران خود را بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، سن و عقیده دوست بدارم و ارزش های انسانی را در خود و در آنان پرورش دهم.

 13- در کوشش های مهندسی خود همیشه فردی متواضع بوده، موفقیت های بدست آمده را علاوه بر سعی و کوشش خود مرهون تلاش همکاران و نظام آفرینش دانسته و از آنان قدردانی و سپاسگزاری نمایم

14- در تمام کوشش های مهندسی خود جویا و پذیرای نقد و اظهارنظر صادقانه همکاران بوده، خطاهای خود را اصلاح نمایم و برای همکاری گروهی و نقش دیگران ارزش قایل باشم و از لطمه زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز کرده از اقدامات بدخواهانه برای آنان خودداری کنم.

14- در تمام کوشش های مهندسی خود جویا و پذیرای نقد و اظهارنظر صادقانه همکاران بوده، خطاهای خود را اصلاح نمایم و برای همکاری گروهی و نقش دیگران ارزش قایل باشم و از لطمه زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز کرده از اقدامات بدخواهانه برای آنان خودداری کنم.

15- از کوشش های فرهنگی و فعالیت های اجتماعی که به منظور توسعه رفاه عمومی انجام می گیرد استقبال نموده و در آنها شرکت نمایم.

  • همکاران خود را تشویق به رعایت اصول اخلاق مهندسی و وجدان حرفه ای نمایم.

نام و نام خانوادگی                               امضاء                                تاریخ

این متن کامل سوگندنامه مهندسی هست

دورهآموزش civil3d را از لینک فوق دریافت نمایید

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *